Velkommen til HH-klinikken

Sidene er under bearbeiding

HH står for Helhetlig Helse og klinikkens mål er å gi deg et helhetlig helsetilbud. Klinikken vil derfor tilby et bredt utvalg av behandlinger.

Klinikken åpner i Bergensåmrådet, mest sannsynlig i Åsane bydel. Estimert åpning er første halvdel av 2019.

I HH klinikken er vi opptatt av kvalitet og alle behandlinger tilbys av godt utdannet og kvalifisert personell.

Dersom du ønsker å tilby dine tjenester fra HH klinikken eller du har ønsker for hva HH klinikken skal inneholde, vennligst send e-post til post@hhklinikken.no.