Akupunktur

Ved akupunkturbehandling forstås sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem og behandlingen har som siktemål å gjenopprette balansen.

Akupunktur består i å sette tynne akupunkturnåler inn i bestemte punkter i hud og underliggende vev eller å brenne moxa på punktene for å påvirke kroppens energi i forebyggende og terapeutisk hensikt. Akupunktur er en behandlingsform som er forbundet med få kontraindikasjoner og relativt lav risiko. Bivirkninger er sjeldne og av forbigående karakter.

Akupunktur benyttes blant annet ved

  • Smerter  (eks: migrene, nakkesmerter, kroniske korsryggsmerter, fødselssmerter)
  • Kvalme
  • Angst
  • Allergi
  • Fordøyelsesplager
  • Lidelser i muskelskjelettsystemet
  • Søvnproblemer
  • Infertilitet