Coaching

Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i deg; å frigjøre og å utvikle ditt potensiale.

Det handler om å bringe deg mot det livet du egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan.
Coachen hjelper deg til å finne dine løsninger og strategier på vei mot målet. Din coach tar utgangspunkt i at du allerede har svaret inni deg. Men det er gjennom coachingens spørsmål og teknikker, at du selv finner svaret.

Coaching er veiledning, motivering, læring der man tar bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling. På veien mot det ønskede målet vil det være nødvendig å ta tak, skape handling for å få ting til å skje.

Coachingen tilpasses ditt behov, og det er dine verdier, mål og interesser som står i fokus.