Ergoterapi

Helseproblemer kan gi aktivitetsbegrensninger, og uheldig utføring av aktiviteter kan gi helseproblemer. Det er denne sammenhengen som er utgangspunktet for all ergoterapi.

Ergoterapeuten bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom din helse og din evne til å leve et aktivt liv. Ergoterapeuten kan gjennom tilpasning av aktivitet bidra til å forebygge helseskader og å fremme helse.  Det kartlegges hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og det fokuseres på hva som er viktig i livet ditt.

Ergoterapi er en helsefaglig betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for aktivitet. Terapien har som mål å hjelpe deg å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra dine egne forutsetninger. I ergoterapi anvendes aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av dine omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

For å nå målene arbeider ergoterapeuten for at du skal mestre dine aktiviteter i ulike omgivelser.

Dette inkluderer:
1. Trening i daglige gjøremål
2. Tilpasning og tilrettelegging av aktiviteter
3. Funksjonsutredning og -trening i behandlingsopplegg og som del av rehabilitering
4. Innsikt i dine egne muligheter og begrensninger gjennom veiledning, rådgivning og informasjon
5. Utforming og tilrettelegging av omgivelser

Ergoterapi anvendes innen ulike områder av helse- og sosialtjenesten. Det er et aktuelt tilbud til mennesker i alle aldere som på grunn av sykdom eller skade har fått problemer med å utføre daglige gjøremål. Det brukes også for å forebygge belastningsskader der arbeid og aktiviteter utføres på en uheldig måte, samt brukes for å forhindre tilbakefall eller forverring av sykdom og funksjonsvansker.