Familieterapi

Familieterapi er en form for behandling der en terapeut arbeider med en familie i stedet for å arbeide med enkeltindivider. Formålet er gjerne å få familien til å fungere på endrede premisser enn slik den fungerte (eller ikke fungerte) før.

En grunnregel i familieterapi er at terapeuten skal forholde seg mest mulig nøytral og ikke ta parti for en deltaker mot en annen. Et annet grunnprinsipp er at man prøver å forstå problemer og løsninger ved å se på hvordan familiemedlemmer gjensidig påvirker hverandre over tid. Familieterapeuter er opptatt av å involvere og inkludere barn i samtaler.

Eksempler på situasjoner der familierapi kan være til hjelp:

 • Samspillet i familien
 • Kulturelle utfordringer
 • Utfordringer på tvers av alder og roller i familien
 • Førstegangsforeldre/omstillingsbehov
 • Foreldrekompetanse og samspill mellom foreldre og barn
 • Endrede familiesituasjoner
 • Oppdragelse av barn og unge
 • Sykdom/nedsatt funksjonsevne i familien
 • Familier som har vært utsatt for en alvorlig hendelse eller utfordring
 • Verdi- og kulturforskjeller mellom foreldre og barn/unge
 • Familier som lever med fysisk/psykisk vold
 • Seksuelt misbruk og overgrep i familien og øvrig familie
 • Rusmisbruk i familien
 • Problematiske forhold til øvrig familie/svigerfamilie
 • Bedre samarbeidet om barn med tidligere partner
 • Følelsesmessige reaksjoner etter brudd i familien
 • Avklare rollene i ny-familier med «dine, mine og våre barn»
 • Informasjon, råd og veiledning