Fysioterapi

Har du skader eller sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet? Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Fysioterapi er basert på undersøkelse og vurdering av ditt problem og hva du selv ønsker hjelp til. Målet er at du skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen din og utnytte dine egne ressurser.