Gestaltterapi

Gestaltterapi har en helhetlig tilnærming (inkluderer kropp, følelser og tanker).

Terapiformen har et her-og-nå fokus og fokuserer på dine erfaring i øyeblikket. Gestaltterapi vektlegger terapeut-klient-forholdet, miljømessige og sosiale sammenhenger i ditt liv og de tilpasninger du gjør som et resultat av din totale livssituasjon.

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi gjør deg bevisst på dine egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere kan erkjenne og se deg selv og dine valg. Sentralt i gestaltterapien er prinsippet om at «å lære er å oppdage». Denne bevisstgjøringen kan skapes gjennom samtale, eksperimenter og øvelser. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi skiller seg fra psykoanalyse ved å være opplevelsesorientert fremfor å være fortolkende eller analytisk. Det legges vekt på å unngå tolkning; det oppmuntres i stedet til oppdagelse.