Homeopati

Homeopati er en behandlingsform som ønsker å stimulerer din iboende evne til å lege deg selv ved hjelp av individuelt valgte homeopatiske midler.

Homeopati er blant annet basert på prinsippet at likt kurerer likt, dvs. man gir den syke en svært fortynnet dose av et preparat som i store doser ville gitt en frisk person samme symptomer som den syke har. Tanken er at den fortynnede dosen skal stimulere immunsystemet til aktivitet og på den måten fjerne symptomene den syke har. Homeopatisk behandling gis til både dyr og mennesker.

Homeopatisk behandling benyttes ved en rekke sykdommer og lidelser, eks:

 • Hudplager
 • Fordøyelsesplager
 • Migrene og hodepine
 • Plager knyttet til overgangsalder
 • Menstruasjonsplager
 • Mentale og emosjonelle vansker
 • Muskel- og leddplager
 • Søvnvansker
 • Infertilitet
 • Luftveisproblemer
 • Tilbakevendende infeksjoner

Homeopatisk midler er som regel laget med utganspunkt i planter, mineraler eller dyr. De finnes i en rekke ulike fortynninger. Jo mer fortynnet preparatet er, jo kraftigere eller mer potent regnes preparatet for å være etter homeopatiske prinsipper. Homeopatiske medisiner er registrerte legemidler og fås kun gjennom apotek.