Hypnoterapi

Hypnoterapi er hypnose brukt i behandling.

Problemer med å få til ønskede endringer ligger ligger ofte i det ubevisste sinn.Ved hypnoterapi henvender hypnoterapeuten seg til ditt ubevisste sinn for å påvirke tankemønstre som skaper problemer for deg.

Det er i ditt ubevisste sinn adferd, holdninger og minner ligger. Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på adferd, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte og røyke.

Hypnose er en tilstand av endret bevissthet som normalt oppstår hos alle mennesker rett før vi faller i søvn. I terapeutisk hypnose fremkalles og forlenges denne tilstanden kunstig. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

Hypnose er en annen form for våken tilstand. Du er mentalt  våken, men har en begrenset fokusering. De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt. Du har kontroll. Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg.

Hypnoterapi benyttes ved blant annet

  • Snus/røykeslutt
  • Vektreduksjon
  • Smertelindring og smertekontroll
  • Psykosomatiske lidelser
  • Stress og stressrelaterte symptomer (som høyt blodtrykk og migrene)
  • Hjelpemiddel i psykoterapi
  • Følelser/emosjoner
  • Fobier
  • Søvnproblemer