Kinesologi

Kinesiologi betyr bevegelseslære og er en metode for diagnostisering og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen.

For å slå fast hvilke eventuelle ubalanser og blokkeringer du kan være plaget av undersøker kinesologen musklenes evne til å opprettholde motstand. Dersom muskelen gir etter, tyder det på ubalanse.

Energien flyter fritt gjennom energibaner i kroppen når vi er i balanse og er friske. Er du i ubalanse kan det bety at energien er blokkert. Kinesiologi søker å gjenopprette muskelbalansen din og sette i gang prosesser som skal gjøre at kroppen din helbreder seg selv for sykdom og plager.

Utøverne kombinerer massasje, kostholdsråd og homeopatisk behandling.

Kinesiologi blir benyttet ved blant annet

  • stress
  • angst
  • depresjoner
  • ryggplager
  • lærevansker
  • Forebygging av sykdom
  • Fremming av idrettsprestasjoner
  • Økning av overskudd
  • Mestring av ulike aktiviteter