Naturterapi

Naturterapi benyttes for å finne årsaker/løsninger og dermed riktig behandling for dine plager.

Hovedprinsippene går ut på å styrke kroppens eget immunforsvar slik at den blir istand til å helbrede seg selv. Dette gjøres ved å skape balanse.

Mange klienter kan ha samme symptomer, men likevel helt forskjellige årsaker. Målet blir derfor å finne årsaken til symptomet og behandle deretter. Behandlingen blir individuell og kan variere fra klient til klient.