Parterapi

Parterapi er en terapiform med mål om å styrke relasjonen mellom dere to som er et par. I parterapi vil dere jobbe mot å få oversikt over og bli mer bevisst hvilke negative konfliktmønstre dere er kommet inn i, og få hjelp til å forstå og uttrykke følelser og behov.

Parterapi er for kjærestepar, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom. I parterapi arbeider dere med å forstå hverandre bedre, å klare å uttrykke behov og å kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par.

Å være der for hverandre, å samarbeide om hjem og familie, å være kjærester, å være en god venn, å unne hverandre frihet og egentid og samtidig opprettholde nærhet over tid, er en krevende oppgave. Fordi mye av atferden vår er ubevisst, kan det være vanskelig å løse problemene på egen hånd. Ved parterapi vil du og din partner få innsikt i hvordan hver av dere påvirker parforholdet. Dere vil også bli bevisst hvilke forventninger dere har til samlivet. Dette gjør dere i stand til å gjennomføre endringer som passer for dere, slik at forholdet kan fungere.

Parterapi retter seg mot gifte, samboende og særboende, homofile og heterofile og jobber blant annet med:

  • Kommunikasjonsproblemer
  • Seksuelle problemer og utroskap
  • Ønsker om å styrke parforholdet
  • Komme videre etter brudd
  • Rusproblemer hos den ene eller begge partene
  • Vold, trusler, overgrep og sjalusi
  • Sykdom eller sorgreaksjoner
  • Verdi- og kulturforskjeller i forholdet
  • Tvil om forholdet kan fortsette eller ønsker om å avvikle det på best mulig måte

Det er mulig å komme til samtaler alene, hvis ikke begge parter ønsker å stille.